Axudas Igape a dixitalización industria 4.0

Recibimos apoio da Unión Europea para este proxecto axudas á dixitalizaciín Industria 4.0

Co actual proxecto o solicitante persegue os seguintes obxectivos:

Desarrollo de aplicación web para o control, avaliación e seguimento de proveedores (explotacións cunícolas) e comunicación entre operadores


Aviso legal

Privacidad

Intercun (Organización Interprofesional cunícula)

FEC (Fundación Española del Corazón)

Clúster Alimentario de Galicia

Proyectos

FHF (Fundación Hipercolesterolemia Familiar)

AGACA (Unión de Cooperativas Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias)

FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas)